آموزشی من محمد امین فخار 11 ساله از یکی از شهر های همدان هستم(لالجین). من از بچه گی با رایانه خیلی ور می رفتم و چند بار قطعات رایانه را سوزانده بودم. ممنون که وبلاگ ما رو انتخاب کردید. http://7amoozesh.mihanblog.com 2018-04-23T13:23:06+01:00 text/html 2013-01-12T11:45:13+01:00 7amoozesh.mihanblog.com Amin Lsa 537421 40حدیث از امام علی(علیه السلام) http://7amoozesh.mihanblog.com/post/32 <p align="center"><a href="http://www.taknaz.ir/group.htm" rel="nofollow" target="_Blank"><img border="0" alt="جهت عضویت در سایت کلیک کنید" src="http://www.taknaz.ir/img/groups.gif"></a><a href="http://www.taknaz.ir/group.htm" rel="nofollow" target="_Blank"><img border="0" alt="جهت عضویت در سایت کلیک کنید" src="http://www.taknaz.ir/img/groups.gif"></a><a href="http://www.taknaz.ir/group.htm" rel="nofollow" target="_Blank"><img border="0" alt="جهت عضویت در سایت کلیک کنید" src="http://www.taknaz.ir/img/groups.gif"></a><a href="http://www.taknaz.ir/group.htm" rel="nofollow" target="_Blank"><img border="0" alt="جهت عضویت در سایت کلیک کنید" src="http://www.taknaz.ir/img/groups.gif"></a></p> <p align="center"><a href="http://www.taknaz.ir/group.htm" rel="nofollow" target="_Blank"></a></p><a href="http://www.taknaz.ir/group.htm" rel="nofollow" target="_Blank"> </a><p align="center"><a href="http://www.taknaz.ir/group.htm" rel="nofollow" target="_Blank"></a><a href="http://www.taknaz.ir/group.htm" rel="nofollow" target="_Blank"></a><a href="http://www.taknaz.ir/group.htm" rel="nofollow" target="_Blank">&nbsp;</a></p><a href="http://www.taknaz.ir/group.htm" rel="nofollow" target="_Blank"> </a><p align="center"><a href="http://www.taknaz.ir/group.htm" rel="nofollow" target="_Blank"></a><a href="http://www.taknaz.ir/group.htm" rel="nofollow" target="_Blank"></a></p><a href="http://www.taknaz.ir/group.htm" rel="nofollow" target="_Blank"> </a><p align="center"><a href="http://www.taknaz.ir/group.htm" rel="nofollow" target="_Blank"></a><a href="http://www.taknaz.ir/group.htm" rel="nofollow" target="_Blank"></a></p><a href="http://www.taknaz.ir/group.htm" rel="nofollow" target="_Blank"> </a><p align="center"><a href="http://www.taknaz.ir/group.htm" rel="nofollow" target="_Blank"></a><a href="http://www.taknaz.ir/group.htm" rel="nofollow" target="_Blank"></a></p><p align="center"><a href="http://www.taknaz.ir/group.htm" rel="nofollow" target="_Blank"></a><font size="6" face="times new roman,times,serif">برای مشاهده ی 40 حدیث از امام علی (</font><font face="times new roman,times,serif" size="4">علیه السلام</font><font size="6" face="times new roman,times,serif">)</font></p><p align="center"><font size="6" face="times new roman,times,serif"><br></font></p> <p align="center"><font color="#ff0000" size="6" face="times new roman,times,serif">*ادامه ی مطالب*</font></p><p align="center"><font color="#ff0000" size="6" face="times new roman,times,serif"><br></font></p> <p align="center"><font size="6" face="times new roman,times,serif">بروید!</font></p><p align="center"><img src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/yahoo/35.gif"><img src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/yahoo/35.gif"><img src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/yahoo/35.gif"><img src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/yahoo/35.gif"><img src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/yahoo/35.gif"></p><p align="center"><img src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/aviz/1/1.gif"><img src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/aviz/1/1.gif"><img src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/aviz/1/1.gif"><img src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/aviz/1/1.gif"></p><p align="center"><img src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/joda-konandeh/14.gif"><img src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/joda-konandeh/14.gif"></p> text/html 2013-01-09T10:12:39+01:00 7amoozesh.mihanblog.com Amin Lsa 537421 بادمجان وخواص آن http://7amoozesh.mihanblog.com/post/31 <p align="center"><img src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/sale-no/2.gif"><img src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/sale-no/2.gif"><img src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/sale-no/2.gif"><img src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/sale-no/2.gif"></p><p align="center"><a style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: rgb(51,76,88); FONT-SIZE: 12px; FONT-WEIGHT: normal" href="http://www.pichak.net/" target="_blank"><img border="0" alt="جهت عضویت در سایت کلیک کنید" src="http://www.taknaz.ir/img/groups.gif"></a><a style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: rgb(51,76,88); FONT-SIZE: 12px; FONT-WEIGHT: normal" href="http://www.pichak.net/" target="_blank">&nbsp;</a><a style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: rgb(51,76,88); FONT-SIZE: 12px; FONT-WEIGHT: normal" href="http://www.pichak.net/" target="_blank"><img border="0" alt="جهت عضویت در سایت کلیک کنید" src="http://www.taknaz.ir/img/groups.gif"></a><a style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: rgb(51,76,88); FONT-SIZE: 12px; FONT-WEIGHT: normal" href="http://www.pichak.net/" target="_blank"><img border="0" alt="جهت عضویت در سایت کلیک کنید" src="http://www.taknaz.ir/img/groups.gif"></a></p> <p align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="6">برای مشاهده ی خواص بادمجان به</font></p> <p align="center"><font color="#ff0000" face="times new roman,times,serif" size="6">*ادامه ی مطالب*</font></p> <p align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="6">بروید!</font></p><p align="center"><img src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/yahoo/33.gif"><img src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/yahoo/33.gif"><img src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/yahoo/33.gif"><img src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/yahoo/33.gif"></p><p align="center"><img src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/joda-konandeh/20.gif"></p> text/html 2013-01-09T10:03:41+01:00 7amoozesh.mihanblog.com Amin Lsa 537421 به وب ما خوش آمدید! http://7amoozesh.mihanblog.com/post/30 <div style="TEXT-ALIGN: center"> <div style="TEXT-ALIGN: center"> <div style="TEXT-ALIGN: center"> <div style="TEXT-ALIGN: center"><img src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/welcome/20.gif"></div><div style="TEXT-ALIGN: center"><img src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/joda-konandeh/6.gif"></div><div style="TEXT-ALIGN: center"><img src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/joda-konandeh/2.gif"></div> <div style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-FAMILY: 'times new roman', times, serif"><font size="4">کاربر گرامی برای مشاهده ی همه ((لینک های روزانه)) به وب:</font></span></div> <div style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</div> <div style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-FAMILY: 'times new roman', times, serif"><a href="http://7amoozesh.mihanblog.com/linkdaily"><font size="5">http://7amoozesh.mihanblog.com/linkdaily</font></a></span></div> <div style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</div> <div style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-FAMILY: 'times new roman', times, serif"><font size="4">سر زده و برای مشاهده ی همه ی لینک های دائمی به وب:</font></span></div> <div style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-FAMILY: 'times new roman', times, serif"></span>&nbsp;</div> <div style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-FAMILY: 'times new roman', times, serif"><a href="http://7amoozesh.mihanblog.com/link"></a><a href="http://7amoozesh.mihanblog.com/link"><font size="5">http://7amoozesh.mihanblog.com/link</font></a></span></div> <div style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</div> <div style="TEXT-ALIGN: center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">سر بزنید!</font></div> <div style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</div> <div style="TEXT-ALIGN: center"><img src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/joda-konandeh/2.gif"></div><div style="TEXT-ALIGN: center"><img src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/welcome/19.gif"></div><div style="TEXT-ALIGN: center"><img src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/joda-konandeh/6.gif"></div> <div style="TEXT-ALIGN: center"><br></div> <div style="TEXT-ALIGN: right"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/72.gif"><font size="5" face="georgia, times new roman, times, serif">با تشکر مدیر وب</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/72.gif"></div></div></div></div> text/html 2013-01-05T12:34:00+01:00 7amoozesh.mihanblog.com Amin Lsa 537421 اس ام اس فلسفی http://7amoozesh.mihanblog.com/post/29 <div id="post-5064" class="post-5064 post type-post status-publish format-standard hentry category-141 tag-227 tag-228 tag-229"> <h2 style="text-align: center;" class="entry-title"> </h2><h2 style="text-align: center;" class="entry-title"> </h2><h2 style="text-align: center;" class="entry-title"> </h2><h2 style="text-align: center;" class="entry-title"> <div id="post-5064" class="post-5064 post type-post status-publish format-standard hentry category-141 tag-227 tag-228 tag-229"> </div></h2><div id="post-5064" class="post-5064 post type-post status-publish format-standard hentry category-141 tag-227 tag-228 tag-229"><h2 style="text-align: center;" class="entry-title"> <hr> <img alt="تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید" src="http://pichak.net/blogcod/zibasazi/06/image/pichak.net-01.gif"></h2> <div style="text-align: center;"><img alt="تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید" src="http://pichak.net/blogcod/zibasazi/06/image/pichak.net-01.gif"></div><div style="text-align: center;"><img src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/sale-no/3.gif"><img src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/sale-no/3.gif"><img src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/sale-no/3.gif"></div> <div style="text-align: center;">&nbsp;</div> <div style="text-align: center;"><img border="0" alt="جهت عضویت در سایت کلیک کنید" src="http://www.taknaz.ir/img/groups.gif"><img border="0" alt="جهت عضویت در سایت کلیک کنید" src="http://www.taknaz.ir/img/groups.gif"><img border="0" alt="جهت عضویت در سایت کلیک کنید" src="http://www.taknaz.ir/img/groups.gif"></div> <div style="text-align: center;"><font face="times new roman,times,serif" size="5">برای مشاهده ی اس ام اس فلسفی به</font></div><div style="text-align: center;"><font size="5">&nbsp;</font></div> <div style="text-align: center;"><font color="#ff0000" face="Times New Roman" size="5">*ادامه ی مطالب*</font></div><div style="text-align: center;"><font size="5"><font color="#ff0000" face="Times New Roman"></font>&nbsp;</font><span style="font-size: x-large;">&nbsp;</span></div> <div style="text-align: center;"><font face="Times New Roman" size="5">بروید!</font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/yahoo/35.gif"><img style="font-size: 11px;" src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/yahoo/35.gif"><img style="font-size: 11px;" src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/yahoo/35.gif"><img style="font-size: 11px;" src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/yahoo/35.gif"><img style="font-size: 11px;" src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/yahoo/35.gif"></div> <h2 class="entry-title" style="text-align: center;"><img alt="تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید" src="http://pichak.net/blogcod/zibasazi/06/image/pichak.net-01.gif"><img alt="تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید" src="http://pichak.net/blogcod/zibasazi/06/image/pichak.net-01.gif"></h2></div></div> text/html 2012-12-25T15:53:52+01:00 7amoozesh.mihanblog.com Amin Lsa 537421 سخن آموزنده http://7amoozesh.mihanblog.com/post/4 <div style="text-align: center;"><img alt="تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید" src="http://pichak.net/blogcod/zibasazi/06/image/pichak.net-02.gif"></div><div style="text-align: center;"><img alt="تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید" src="http://pichak.net/blogcod/zibasazi/06/image/pichak.net-02.gif"><img alt="تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید" src="http://pichak.net/blogcod/zibasazi/06/image/pichak.net-02.gif"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="7"><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" face="courier new, courier, monospace">با نماز زندگی</font></font></div><div style="text-align: center;"><font size="7"><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" face="courier new, courier, monospace"><br></font></font></div><div style="text-align: center;"><font size="7"><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" face="courier new, courier, monospace"><br></font></font></div><div style="text-align: center;"><font size="7"><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" face="courier new, courier, monospace">زیباست</font></font></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif;"><br></span></div> <div style="text-align: center;"><img src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/yahoo/51.gif"><img src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/yahoo/51.gif"><img src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/yahoo/51.gif"><img src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/yahoo/51.gif"><img src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/yahoo/51.gif"></div> <div style="text-align: center;"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div> <div style="text-align: right;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/98.gif"><font style="background-color: rgb(255, 255, 0);" color="#ff0000" size="5" face="verdana, arial, helvetica, sans-serif">کاربر گرامی لطفا نظر بدهید</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/98.gif"></div><div style="text-align: center;"><img alt="تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید" src="http://pichak.net/blogcod/zibasazi/06/image/pichak.net-02.gif"><img alt="تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید" src="http://pichak.net/blogcod/zibasazi/06/image/pichak.net-02.gif"></div><div style="text-align: center;"><img alt="تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید" src="http://pichak.net/blogcod/zibasazi/06/image/pichak.net-02.gif"></div> text/html 2012-12-25T15:51:20+01:00 7amoozesh.mihanblog.com Amin Lsa 537421 نیایش http://7amoozesh.mihanblog.com/post/3 <div style="text-align: center;"><img border="0" alt="تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید" src="http://pichak.net/blogcod/zibasazi/06/image/pichak.net-03.gif"><a style="color: rgb(255, 255, 255); font-family: Tahoma; font-size: 12px;" href="http://www.pichak.net/" target="_blank"><img border="0" alt="تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید" src="http://pichak.net/blogcod/zibasazi/06/image/pichak.net-03.gif"></a><a style="color: rgb(255, 255, 255); font-family: Tahoma; font-size: 12px;" href="http://www.pichak.net/" target="_blank"><img border="0" alt="تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید" src="http://pichak.net/blogcod/zibasazi/06/image/pichak.net-03.gif"></a><img border="0" alt="تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید" src="http://pichak.net/blogcod/zibasazi/06/image/pichak.net-03.gif"></div><div><br></div><div><br></div> <font size="5"><font face="times new roman, times, serif">خدایا!در های رحمت خود را بر ما باز کن و گنجینه های دانش خود</font></font><div><font size="5"><font face="times new roman, times, serif"><br></font></font></div><div><font size="5"><font face="times new roman, times, serif">را به رویمان بگستران!</font> </font> <div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div> <div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br><font size="5"></font></font></div> <div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br><font size="5"></font></font></div> <div><br></div> <div><font size="5" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">((مفاتیح الجنان))</font></div><div><font size="5" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br></font></div><div><font size="5" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br></font></div> <div><img src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/yahoo/52.gif"><img src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/yahoo/52.gif"><img src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/yahoo/52.gif"><img src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/yahoo/52.gif"></div> <div><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div> <div><font size="4"><br></font></div> <div><font face="courier new,courier,monospace"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/98.gif"><font style="background-color: rgb(255, 255, 0);" color="#ff0000" size="5">کاربر گرامی لطفا نظر بدهید</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/98.gif"></font></div><div style="text-align: center;"><font face="courier new,courier,monospace"><br></font></div><div><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><br><div style="text-align: center;"><a href="http://www.pichak.net/" target="_blank" style="color: rgb(255, 255, 255); font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><img border="0" alt="تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید" src="http://pichak.net/blogcod/zibasazi/06/image/pichak.net-03.gif"></a><a href="http://www.pichak.net/" target="_blank" style="color: rgb(255, 255, 255); font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><img border="0" alt="تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید" src="http://pichak.net/blogcod/zibasazi/06/image/pichak.net-03.gif"></a><a href="http://www.pichak.net/" target="_blank" style="color: rgb(255, 255, 255); font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><img border="0" alt="تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید" src="http://pichak.net/blogcod/zibasazi/06/image/pichak.net-03.gif"></a><a href="http://www.pichak.net/" target="_blank" style="color: rgb(255, 255, 255); font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><img border="0" alt="تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید" src="http://pichak.net/blogcod/zibasazi/06/image/pichak.net-03.gif"></a></div><br></div> </div> text/html 2012-12-25T13:54:26+01:00 7amoozesh.mihanblog.com Amin Lsa 537421 حدیث http://7amoozesh.mihanblog.com/post/1 <div style="text-align: center;"><a style="color: rgb(255, 255, 255); font-family: Tahoma; font-size: 12px;" href="http://www.pichak.net/" target="_blank"><img border="0" alt="تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید" src="http://pichak.net/blogcod/zibasazi/06/image/pichak.net-04.gif"></a><a style="color: rgb(255, 255, 255); font-family: Tahoma;" href="http://www.pichak.net/" target="_blank"><font size="7"><img border="0" alt="تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید" src="http://pichak.net/blogcod/zibasazi/06/image/pichak.net-04.gif"></font></a><a style="color: rgb(255, 255, 255); font-family: Tahoma; font-size: 12px;" href="http://www.pichak.net/" target="_blank"><img border="0" alt="تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید" src="http://pichak.net/blogcod/zibasazi/06/image/pichak.net-04.gif"></a><a style="color: rgb(255, 255, 255); font-family: Tahoma; font-size: 12px;" href="http://www.pichak.net/" target="_blank"><img border="0" alt="تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید" src="http://pichak.net/blogcod/zibasazi/06/image/pichak.net-04.gif"></a><a style="color: rgb(255, 255, 255); font-family: Tahoma; font-size: 12px;" href="http://www.pichak.net/" target="_blank"><img border="0" alt="تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید" src="http://pichak.net/blogcod/zibasazi/06/image/pichak.net-04.gif"></a><a style="color: rgb(255, 255, 255); font-family: Tahoma; font-size: 12px;" href="http://www.pichak.net/" target="_blank"><img border="0" alt="تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید" src="http://pichak.net/blogcod/zibasazi/06/image/pichak.net-04.gif"></a></div> <font face="courier new,courier,monospace"><div style="text-align: center;"><span style="font-size: large;">امام علی(علیه السلام)می فرمایند:</span></div></font><div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div> <div style="text-align: center;"><font size="4" face="courier new,courier,monospace">سعی نکنید کاری کنید که از ارزش شما بکاهد.</font></div> <div style="text-align: center;"><font size="4"><br><font face="courier new,courier,monospace"></font></font></div> <div style="text-align: center;"><img src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/yahoo/57.gif"><img src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/yahoo/57.gif"><img src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/yahoo/57.gif"><img src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/yahoo/57.gif"><font size="4"><font face="courier new,courier,monospace"></font></font></div> <div style="text-align: center;"><font size="4"><br><font face="courier new,courier,monospace"></font></font></div> <div style="text-align: center;"><font face="courier new,courier,monospace"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/98.gif"><font style="background-color: rgb(255, 255, 0);" color="#ff0000" size="5">کاربر گرامی لطفا نظر بدهید</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/98.gif"></font></div></div><div style="text-align: center;"><font face="courier new,courier,monospace"><br></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a style="color: rgb(255, 255, 255); font-family: Tahoma; font-size: 12px;" href="http://www.pichak.net/" target="_blank"><img border="0" alt="تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید" src="http://pichak.net/blogcod/zibasazi/06/image/pichak.net-04.gif"></a><a style="color: rgb(255, 255, 255); font-family: Tahoma; font-size: 12px;" href="http://www.pichak.net/" target="_blank"><img border="0" alt="تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید" src="http://pichak.net/blogcod/zibasazi/06/image/pichak.net-04.gif"></a><a style="color: rgb(255, 255, 255); font-family: Tahoma; font-size: 12px;" href="http://www.pichak.net/" target="_blank"><img border="0" alt="تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید" src="http://pichak.net/blogcod/zibasazi/06/image/pichak.net-04.gif"></a><a style="color: rgb(255, 255, 255); font-family: Tahoma; font-size: 12px;" href="http://www.pichak.net/" target="_blank"><img border="0" alt="تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید" src="http://pichak.net/blogcod/zibasazi/06/image/pichak.net-04.gif"></a><img border="0" alt="تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید" src="http://pichak.net/blogcod/zibasazi/06/image/pichak.net-04.gif"><a href="http://www.pichak.net/" target="_blank" style="color: rgb(255, 255, 255); font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><img border="0" alt="تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید" src="http://pichak.net/blogcod/zibasazi/06/image/pichak.net-04.gif"></a></div>